Τα στραβάδια (1988)

21
1
848
Τα στραβάδια (1988)
ΠΛΟΚΗ: Ξεκινώντας από τη νότια Ελλάδα και συγκεκριμένα την Καλαμάτα, ο Νίκος (Παναγιώτης Σουπιάδης) φτάνει στη Θήβα για να υπηρετήσει τη θητεία του στο στρατό. Εκεί ελπίζει να πετύχει την ευνοϊκή μεταχείρισή του από τον διοικητή του τάγματος (Γιώργος Γεωγλερής), ο οποίος είναι οικογενειακός του γνωστός. Όμως, από τη Θήβα της κεντρικής Ελλάδας θα βρεθεί να υπηρετεί στο Σουφλί, στο βορειοανατολικό σύνορο της χώρας.
Ηθοποιοί
Συντελεστές
Ελληνικές ταινίες