Ο Μαγκούφης (1959)

222
12
39.611 6.4
Ο Μαγκούφης (1959)
ΠΛΟΚΗ: Ένα εκ πεποιθήσεως γεροντοπαλίκαρο, τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων, συνειδητοποιεί τη μοναξιά του και αποφασίζει να παντρευτεί.
Ηθοποιοί
Συντελεστές
Ελληνικές ταινίες