Κακό Συναπάντημα - Pressureality (Full Album)

917
49
248.102
00:00 - Εγνατία
04:18 - Λάθος Camping
07:33 - Τώρα
11:11 - Δημοσιογράφοι
17:48 - Sun
23:42 - Μετοχές
27:50 - Επιχείρηση Κεραυνός
29:58 - Βιογραφικό
33:35 - Αστρομετανάστης
37:40 - Ζει μα δεν λαλάει
41:22 - Τρομοκράτος