Η Μηχανή του Χρόνου - Η λογοκρισία στη Χούντα

132
30
64.756
Η Μηχανή του Χρόνου - Η λογοκρισία στη Χούντα

Disclaimer: Το περιεχόμενο του βίντεο παραπάνω δεν μου ανήκει. Έχει ανεβεί για εκπαιδευτικούς και μόνο σκοπούς. Δεν μπορεί με κανένα τρόπο να μου προσφέρει χρήματα ή υλικά αγαθά.
Ντοκιμαντέρ