Σερίφης ο μηχανοφάγος (1983)

12
1
2.415 3.5
Σερίφης ο μηχανοφάγος (1983)
IMDB TMDB

Πλοκή

A trafficker is obsessed with the arrest and dislocation of a gang of motorbikes. A Greek-American motorbike takes over the gang's leadership and creates a lot of trouble for the traffic police, since his nephew is involved with the gang. Finally, his daughter's daughter falls in love with the kamikaze leader.
Ηθοποιοί