ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΛΑΊΚΑ n*23

146
14
20.590
Καλή Ανάσταση! Το άγιο Φως της Ανάστασης, ας φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.