Ισοβίτες (2008)

4,0K
374
937.101 6.2
Ισοβίτες (2008)
ΠΛΟΚΗ: When Panos meets "Lochagos" in prison, they attempt to solve their philosophical differences and tranfrom the cell they share into a boxing ring.
Ηθοποιοί
Συντελεστές
Ελληνικές ταινίες