The Celestine Prophecy (2006)

1,0K
91
368.013 4.9
The Celestine Prophecy (2006)
ΠΛΟΚΗ: A spiritual adventure film chronicling the discovery of ancient scrolls in the rainforests of Peru. The prophecy and its nine key insights predict a worldwide awakening, arising within all religious traditions, that moves humanity toward a deeper experience of spirituality.
Ηθοποιοί
Συντελεστές
Ξένες ταινίες με υπότιτλους