Μερικές τον Προτιμούν Ηλεκτρονικό (1986)

54
2
6.650
ΠΛΟΚΗ: Telis, inventor of "Heraclitus computers", presents his new achievement, the robot Paraskeva, which among other fans who do, can read the minds of people. Telis has built Paraskevas replica of himself, and this helps him to fulfill various obligations wants to avoid, such as its involvement in gynaikodouleies partner Costas
Ηθοποιοί
Συντελεστές
Ελληνικές ταινίες
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Ψάχνω για νέα ταινία/video