Ο σκληροτράχηλος (1977)

26
1
2.539 6.2
ΠΛΟΚΗ: In this strange western version of JAWS, Wild Bill Hickok hunts a white buffalo he has seen in a dream. Hickok moves through a variety of uniquely authentic western locations - dim, filthy, makeshift taverns; freezing, slaughterhouse-like frontier towns and beautifully desolate high country - before improbably teaming up with a young Crazy Horse to pursue the creature.
Ηθοποιοί
Συντελεστές
Ξένες ταινίες με υπότιτλους