Ο Μαγκούφης (1959)

217
13
46.818 6.4
ΠΛΟΚΗ: Ένα εκ πεποιθήσεως γεροντοπαλίκαρο, τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων, συνειδητοποιεί τη μοναξιά του και αποφασίζει να παντρευτεί.
Ηθοποιοί
Συντελεστές
Ελληνικές ταινίες