ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΛΠΙΔΙΟΣ- ΤΟ 2013 ΕΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

23
6
4.411
ΠΗΓΗ http://youtu.be/F9kZKYfilUk
Δεν έχετε πατέρα σας τον Θεό. Πατέρα έχετε το Διάβολο και τις επιθυμίες του πατέρα σας θέλετε να κάνετε
" Ιησούς Χριστός "

TO BLOG MOY http://elladapoyantisteketai.blogspot.gr/
Ντοκιμαντέρ