ΧΟΥΙ ΧΟΥΙ ΠΑΥΛΑΡΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟ PONTIAKO.avi

2,0K
73
782.301
ΣΤΙΧΟΙ
Όσα κορτσόπα εχορούν απές σην καρδίαμ θ έκω
κ ατώρα έβρα την πελιάμ, τόπον κι έχω να στέκω

Ναήλε με ντο έπαθα μανίτσαμ χούι χούι
Ο κόσμον μίαν άγαπα κι εγώ πηκά το χούι

Όλεα σην καρδίαμ έχατα έναν απέξ και βγάλω
κι ατώρα λες με μέτρα τα ημ'σα θα ανασπάλλω

Ναήλε με ντο έπαθα μανίτσαμ χούι χούι
Ο κόσμον μίαν άγαπα κι εγώ πηκά το χούι


Καρδίαμ θα ευκαιρόνωσαι ασ όλον το καλίον
θα παίρω ν αναπαίεται ο νους κι η ψυμ ολίγον

Ναήλε με ντο έπαθα μανίτσαμ χούι χούι
Ο κόσμον μίαν άγαπα κι εγώ πηκά το χούι