Η Xώρα των 12 Θαυμάτων | The Land of 12 Wonders

11
0
1.602
Μετά από προσπάθειες 16 μηνών, οι δημιουργοί της Εμπόλεμης Ζώνης, απέκτησαν τις απαραίτητες άδειες και αποκαλύπτουν την Υπερδνειστερία, μια ευρωπαϊκή 'χώρα' που δε θα τη βρείτε σε κανέναν χάρτη διότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει. Μια 'χώρα' που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκαλεί 'μαύρη τρύπα της Ευρώπης'.

After 16 months of continuous efforts, the creators of WarZone documentaries, achieved to obtain the access permit needed and reveal Transdniester, a European country that cannot be found on any map, as according to International Law, it doesn’t actually exist. It is a country that the European Parliament considers as the Black Hole of Europe.