Γυμνάσιο Μακροχωρίου, θεατρική παράσταση "Οι Ηλίθιοι" του Νηλ Σάιμον. Απρίλιος 2013.

13
3
2.659
Η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Μακροχωρίου στο έργο του Νηλ Σάιμον "Οι Ηλίθιοι".
Απρίλιος 2013