Ν. Πλαστήρας (1883 -1953) Ντοκυματέρ αφιέρωμα Ε.Τ. 1987

2
0
73
Νικόλαος πλαστήρας (Ο Μαύρος Καβαλάρης) μεγάλος Στρατιωτικός Ηγέτης Μεγάλος πολιτικός μεγάλος Έλληνας
Ντοκιμαντέρ