Ο Έβρος απέναντι

1
0
831
Των Μ. Ρέππα & Θ. Παπαθανασίου.

Μια παράσταση από την πειραματική ομάδα της ΘΟΚ το 2003.
Ελληνικό θέατρο