Σερίφης ο μηχανοφάγος (1983)

63
7
12.021 3.5
ΠΛΟΚΗ: A trafficker is obsessed with the arrest and dislocation of a gang of motorbikes. A Greek-American motorbike takes over the gang's leadership and creates a lot of trouble for the traffic police, since his nephew is involved with the gang. Finally, his daughter's daughter falls in love with the kamikaze leader.
Ηθοποιοί
Ελληνικές ταινίες
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Ψάχνω για νέα ταινία/video