Τα τούβλα (1985)

21
3
5.734 4.8
ΠΛΟΚΗ: Ο Κώτσος και ο Σώτος, έχοντας καταφέρει να γίνουν στη ζωή πλούσιοι εργοστασιάρχες, αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της έλλειψης παιδείας. Για την ακρίβεια δεν έχουν τελειώσει καν το σχολείο, γεγονός βέβαια που ο περίγυρός τους δεν τολμά άμεσα να θίξει, υφίσταται ωστόσο ως πρόβλημα. Έχοντας επίγννωση της κατάστασης θα επιστρέψουν στα θρανία, έχοντας ωε συμμαθητές κοινούς 15χρονους.
Ελληνικές ταινίες
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Ψάχνω για νέα ταινία/video