Τα τούβλα (1985)

21
3
5.745 4.8
ΠΛΟΚΗ: Ο Κώτσος και ο Σώτος, έχοντας καταφέρει να γίνουν στη ζωή πλούσιοι εργοστασιάρχες, αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της έλλειψης παιδείας. Για την ακρίβεια δεν έχουν τελειώσει καν το σχολείο, γεγονός βέβαια που ο περίγυρός τους δεν τολμά άμεσα να θίξει, υφίσταται ωστόσο ως πρόβλημα. Έχοντας επίγννωση της κατάστασης θα επιστρέψουν στα θρανία, έχοντας ωε συμμαθητές κοινούς 15χρονους.
Ηθοποιοί
Συντελεστές
Ελληνικές ταινίες