Ταπεινός Και Καταφρονεμένος (1968)

278
49
81.367 10.0
ΠΛΟΚΗ: Manousos is the biggest child of a poor and crowded family living in the province. After finishing his term, he decides to work in Athens to help his mother. His friends and acquaintances are detestable, but he will find work as a singer in a nightclub. Soon she knows success and marries Eleni. But her brother wants to spoil their happiness.
Ηθοποιοί
Συντελεστές
Ελληνικές ταινίες