Η Παιχνιδιάρα (1967)

3
1
310 5.5
ΠΛΟΚΗ: The Mikes family is wealthy son is in love with a poor girl, Katy. The Mikes afraid that his father would not approve their love, so Katy puts forwards a plan to win the favor of the candidate's father in law.
Ηθοποιοί
Συντελεστές
Ελληνικές ταινίες