Ο.Λ.Π ΜΕΓΑΡΩΝ " ΑΛΚΑΘΟΥΣ & ΚΑΡΙΑ"-ΣΑΛΑΜΙΝΕΙΑ 2011

6
1
3.407
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΕΙΑ 2011
ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΟΡΟΙ:ΜΕΓΑΡΙΤΙΣΣΑ(ΣΥΡΤΟΣ)-ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΣ-ΛΟΥΛΟΥΒΙΚΟΣ- ΜΕΓΑΡΙΤΙΚΟΣ ΓΚΑΡΤΖΙΛΑΜΑΣ
Ελληνική Μουσική